วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ก.พ. 2566

| 1,135 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์

 •  
  ถนนไกสอน พมวิหาน บ้านสีบุนเฮือง เมืองจันทะบูลี นครหลวงเวียงจันทน์
 •  
  (+856 21) 214581-3
 •  
  (+856 21) 214580
 •  
 •  
  http://vientiane.thaiembassy.org

หากต้องการส่งไปรษณีย์

กรุณาส่งไปที่ ตู้ปณ. 23 อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

ฝ่ายกงสุล

 •  
  เลขที่ 15 ถนนบุลีจัน บ้านโพนสีนวน เมืองสีสัดตะนาก นครหลวงเวียงจันทน์
 •  
  (+856 20) 55512228, (+856 20) 55512228
 •  
 •  
  จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

การขอวีซ่า

09.00 – 12.00 น. ยื่นแบบฟอร์มและเอกสารเท่านั้น
13.30 – 16.30 น. รับหนังสือเดินทางคืนเท่านั้น

 

สำนักงานผู้ช่วยทหารบก

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก พันเอก นิธิโรจน์ วรชาติธนะสาร

 •  
  เลขที่ 203 หน่วยที่ 12 บ้านท่าพะลานไช เมืองสีสัดตะนาก นครหลวงเวียงจันทน์
 •  
  (+856-21) 454525

สำนักงานผู้ช่วยทหารอากาศ

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ นาวาอากาศเอก วสันต์ บัณฑิตศักดิ์สกุล

 •  
  เลขที่ 154 หน่วยที่ 13 ซอย 23 บ้านฮ่องไก่แก้ว เมืองจันทะบูลี นครหลวงเวียงจันทน์
 •  
  (+856-21) 254257

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายพาณิชย์) นายกวิน วิริยพานิชย์

 •  
  เลขที่ 28 ถนนไกสอน พมวิหาน บ้านนาไซ เมืองไซเสดถา นครหลวงเวียงจันทน์
 •  
  (+856 21) 413704, (+856 21) 413706
 •  
  (+856 21) 412089
 •