พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เผยแพร่เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เผยแพร่เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 พ.ค. 2567

| 250 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ