ประกาศราคากลาง การจัดจ้างการเช่ารถขับเคลื่อน 4 ล้อ ( 4 Wheels Drive) พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ปีงบประมาณ 2563


ประกาศราคากลาง การจัดจ้างการเช่ารถขับเคลื่อน 4 ล้อ ( 4 Wheels Drive)  พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ปีงบประมาณ 2563

Announce