ขอเชิญชมภาพ พิธีถวายพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563


ขอเชิญชมภาพ พิธีถวายพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์
ได้ตาม link ด้านล่างนี้
https://drive.google.com/drive/folders/1LtqPObYzTEIQq9lm50Iy0U8Wh4odpJY3

News and Activities