สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้รับยกย่องผลงานด้านการส่งเสริมสิทธิเด็กในรอบ 30 ปี


สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้รับยกย่องผลงานด้านการส่งเสริมสิทธิเด็กในรอบ 30 ปี

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นางสาวอุรวดี ศรีภิรมย์ อุปทูตฯ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณยกย่องจากรัฐบาลแห่ง สปป.ลาว จากนางอินลาวัน แก้วบุนพัน ประธานศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาว รองประธานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงและแม่และเด็ก จากผลงานที่โดดเด่นของสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทยประจำนครหลวงเวียงจันทน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองเด็ก ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา

การรับมอบประกาศเกียรติคุณดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของพิธีประดับเหรียญชัยและยกย่องหน่วยงานที่มีผลงานด้านสิทธิเด็กใน สปป. ลาว จัดขึ้นโดยคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงและแม่และเด็ก ในโอกาสครบรอบ 30 ปี ของการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กของ สปป.ลาว ณ หอประชุมแห่งชาติ นครหลวงเวียงจันทน์ โดยมีนายอาลุนแก้ว กิดติคุน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยมอบเหรียญชัยและใบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งจากรัฐบาลและจากทุกแขวงใน สปป. ลาว ที่มีผลงานสำคัญในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเด็ก โดยเป็นหนึ่งในสถานเอกอัครราชทูตสองแห่งที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณดังกล่าว

สถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทยประจำนครหลวงเวียงจันทน์ ถือเป็นเกียรติและมีความภาคภูมิใจที่ได้รับการยกย่องจากรัฐบาล สปป. ลาว และจะดำเนินการเพื่อส่งเสริมบทบาทของเด็ก สตรี และคนพิการใน สปป. ลาว อย่างต่อเนื่องต่อไป จากที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพเด็ก สตรี และคนพิการ อย่างเป็นองค์รวม ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา ทั้งด้านการพัฒนาการศึกษา หลักสูตร สื่อการเรียนการสอน สิ่งปลูกสร้างของโรงเรียน ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กรวมทั้งเด็กพิการ ตลอดจนต่อยอดโครงการพระราชดำริ และโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ และโดยล่าสุด ในปี 2563 ได้สนับสนุนอุปกรณ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้แก่ โรงเรียนศึกษาพิเศษ นครหลวงเวียงจันทน์ ศูนย์พัฒนาแม่หญิงพิการลาว และโรงเรียนวัฒนธรรมหลัก 67

ສະຖານເອກອັກຄະຣາຊະທູດໄທ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຍ້ອງຍໍຜົນງານດ້ານການສົ່ງເສີມສິດທິເດັກ ໃນຮອບ 30 ປີ

ເມື່ອວັນທີ 25 ພະຈິກ 2020 ທ່ານນາງ ອຸຣະວະດີ ສີພິຣົມ ອຸປະທູດ ໄດ້ຮັບໃບຍ້ອງຍໍຈາກລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈາກທ່ານນາງ ອິນລາວັນ ແກ້ວບຸນພັນ ປະທານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ຈາກຜົນງານທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງສະຖານເອກອັກຄະຣາຊະທູດແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກໄທ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໃນການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເດັກ ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 30 ປີ ທີ່ຜ່ານມາ.

ການຮັບມອບໃບຍ້ອງຍໍດັ່ງກ່າວ, ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງພິທີປະດັບຫຼຽນໄຊ ແລະ ຍ້ອງຍໍໜ່ວຍງານທີ່ມີຜົນງານດ້ານສິດທິເດັກ ໃນ ສປປ ລາວ ຈັດຂຶ້ນໂດຍຄະນະກຳມະທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ໃນໂອກາດຄົບຮອບ 30 ປີ ຂອງການດຳເນີນງານຕາມອານຸສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໂດຍມີທ່ານ ອາລຸນແກ້ວ ກິດຕິຄຸນ ລັດຖະມົນຕີປະຈຳສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີເປັນປະທານ ໂດຍມອບຫຼຽນໄຊ ແລະ ໃບຍ້ອງຍໍ ໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ທັງຈາກ, ລັດຖະບານ ແລະ ຈາກທຸກແຂວງໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ມີຜົນງານສຳຄັນໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມສິດທິເດັກ ໂດຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນສະຖານເອກອັກຄະຣາຊະທູດສອງແຫ່ງ ທີ່ໄດ້ຮັບໃບຍ້ອງຍໍດັ່ງກ່າວ.

ສະຖານເອກອັກຄະຣາຊະທູດແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກໄທ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ຖືເປັນກຽດ ແລະ ມີຄວາມພາກພູກໃຈ ທີ່ໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຈາກລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ຈະດຳເນີນການເພື່ອສົ່ງເສີມສັກກາຍະພາບເດັກ, ແມ່ຍິງ ແລະ ຄົນພິການ ຢ່າງເປັນຂະບວນ. ຕະຫຼອດໄລຍະ 30 ທີ່ຜ່ານມາ, ທັງດ້ານການພັດທະນາການສຶກສາ, ຫຼັກສູດ ສື່ການຮຽນການສອນ, ສິ່ງປຸກສ້າງຂອງໂຮງຮຽນ ຕະຫຼອດຈົນເຖິງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເດັກ, ເດັກພິການ ແລະ ຕະຫຼອດຈົນເຖິງການຕໍ່ຍອດໂຄງການພະຣາດຊະດຳຣິ ແລະ ໂຮງຮຽນໃນພະບໍຣົມຣາຊູປະຖຳ ແລະ ໂດຍຫຼ້າສຸດ, ໃນປີ 2020 ໄດ້ສະໜັບສະໜູນອຸປະກອນ ເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນສຶກສາພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສູນພັດທະນາແມ່ຍິງພິການລາວ ແລະ ໂຮງຮຽນວັດທະນະທຳ ຫຼັກ 67.

News and Activities