นายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แลกเปลี่ยนสารแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – สปป. ลาว วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓


นายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แลกเปลี่ยนสารแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – สปป. ลาว วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ​ ແຫ່ງ​ ຣາຊະອານາຈັກໄທ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ​ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແລກປ່ຽນສານສະແດງຄວາມຍິນດີໃນໂອກາດຄົບຮອບ 70 ປີ ການຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດລະຫວ່າງໄທ – ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 19 ທັນວາ 2020

https://www.mfa.go.th/th/content/thailaopdr70anniversarypmletters?fbclid=IwAR1ntQk71wPda0oEJNtVkMRHGH62p5kdSOA1wjaLk3InoHBMK7D6Lj662vs

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แลกเปลี่ยนสารแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – สปป. ลาว วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແຫ່ງ ຣາຊະອານາຈັກໄທ ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແລກປ່ຽນສານສະແດງຄວາມຍິນດີໃນໂອກາດຄົບຮອບ 70 ປີ ການຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດລະຫວ່າງໄທ – ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 19 ທັນວາ 2020

https://www.mfa.go.th/th/content/thailaopdr70anniversaryfmletters?fbclid=IwAR0ZM40axunGxklxAaUsvc229SnJggFH7jtOmSTQiZ92yWEZgVrooX7VihM

News and Activities