ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 18/2564 เรื่อง ขยายเวลาปิดทำการฝ่ายกงสุลชั่วคราว


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 18/2564 เรื่อง ขยายเวลาปิดทำการฝ่ายกงสุลชั่วคราว

Announce