รัฐบาลไทยส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ SARS-CoV-2 ให้แก่โรงพยาบาลแขวงไซยะบูลี และโรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว


รัฐบาลไทยส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ SARS-CoV-2 ให้แก่โรงพยาบาลแขวงไซยะบูลี และโรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว

รัฐบาลไทยส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ SARS-CoV-2 ให้แก่โรงพยาบาลแขวงไซยะบูลี และโรงพยาบาลแขวงบ่อแก้วเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 รัฐบาลไทยโดยผ่านกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ SARS-CoV-2 ให้แก่โรงพยาบาลแขวงไซยะบูลี และโรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว ภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในการรับมือกับโรคโควิด 19 ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการมอบความช่วยเหลือของรัฐบาลไทยที่ นายเจษฎา กตเวทิน เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้เป็นผู้แทนมอบเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ให้แก่รัฐบาล สปป.ลาว แล้วเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลทั้ง 2 แห่ง ในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-Time PCR) 2) เครื่องสกัดกรดคลีอิคบริสุทธิ์กึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automate Nucleic Acid) 3) น้ำยาตรวจแยกสารพันธุกรรมของเชื้อ (Coronavirus 2019-nCoV) 4) เครื่อง Vortex Mixer 5) เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน (High Speed Refrigerate Centrifuge) 6) ตู้ปราศจากเชื้อ (Biological Safety Cabinet 4 F) 7) ตู้ปลอดเชื้อชนิดเป่าลมตามแนวดิ่ง (PC Cabinet) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) 9) อุปกรณ์ดูดจ่ายสารละลายปริมาตรน้อย 1 ชุด 3 ขนาด และ 10) ชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19 DMSc COVID-9 Real-time RT-PCR Kit โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 6,500,000 บาท ได้มีพิธีการส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวให้แก่โรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว โดยนายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เป็นผู้แทนฝ่ายไทย ที่ด่านสะพานมิตรภาพลาว-ไทย แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) โดย ดร. บุนยะเวด วงคำซาว หัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงบ่อแก้ว เป็นผู้แทนรับมอบ

News and Activities