ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งผลงานหรือกิจกรรม ประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award


ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งผลงานหรือกิจกรรม ประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award มูลค่า 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งประเทศไทยร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations – FAO) จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อถวายสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน นำมาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกรและประชาชน ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางด้านอาหารและการขจัดความหิวโหย และกระตุ้นให้ทั่วโลกมีกิจกรรมด้านการจัดการดินอย่างยั่งยืนผ่านทางกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก รวมทั้งเสริมสร้างให้บุคคล หน่วยงาน องค์กรหรือประเทศ มีความรู้ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรดิน มีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน สถาบันการศึกษา ที่มีผลงานและกิจกรรมเป็นที่ประจักษ์ในการส่งเสริมและการสร้างความตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรดินและการจัดการดินอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล สามารถสมัครได้โดยตรงภายในวันที่ 10 กันยายน 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.fao.org/world-soil-day/world-soil-day-award/en/

ຂໍເຊີນສົນໃຈ ຮ່ວມສົ່ງຜົນງານ ຫຼື ກິດຈະກຳປະກວດຊີງລາງວັນ King Bhumibol World Soil Day Award ມູນຄ່າ 15.000 ໂດລາສະຫະລັດ. ເຊິ່ງປະເທດໄທ ຮ່ວມກັບອົງການອາຫານ ແລະ ກະເສດແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ  (Food and Agriculture Organization of the United Nations – FAO) ຈັດຂຶ້ນ ເພື່ອນ້ອມລຳລຶກເຖິງພະມະຫາກະຣຸນາທິຄຸນ ແລະ ຖວາຍສະດຸດີພະກຽດຕິຄຸນພະບາດສົມເດັດພະບໍຣົມຊະນະກາທິເບດ ມະຫາພູມິພົນອະດຸນຍະເດດມະຫາຣາດ ບໍຣົມມະນາດບໍພິດ ທີ່ຊົງສຶກສາຄົ້ນຄວ້າວິທີການຈັດການຊັບພະຍາກອນດິນຢ່າງຍືນຍົງ ນຳມາຊຶ່ງການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂອງກະເສດຕະກອນ ແລະ ປະຊາຊົນ. ຕອບສະໜອງຕໍ່ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາຢ່າງຍືນຍົງຂອງສະຫະປະຊາຊາດໃນເລື່ອງການຈັດການສິ່ງແວດລ້ອມ, ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານອາຫານ, ກຳຈັດຄວາມອຶດຫິວ ແລະ ກະຕຸ້ນໃຫ້ທົ່ວໂລກມີກິດຈະກຳ ດ້ານການຈັດການດິນຢ່າງຍືນຍົງຜ່ານທາງກິດຈະກຳ ເນື່ອງໃນວັນດິນໂລກ. ລວມທັງ, ສົ່ງເສີມໃຫ້ບຸກຄົນ, ໜ່ວຍງານ, ອົງກອນ ຫຼື ປະເທດມີຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກໃນການຮັກສາຊັບພະຍາກອນດິນ. ໂດຍກຸ່ມເປົ້າໝາຍເປັນບຸກຄົນ, ຊຸມຊົນ, ອົງກອນ, ໜ່ວຍງານ, ສະຖາບັນການສຶກສາທີ່ມີຜົນງານ ແລະ ກິດຈະກຳທີ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນການສົ່ງເສີມ ແລະ ການສ້າງຄວາມສຳນຶກໃນຄວາມສຳຄັນຂອງຊັບພະຍາກອນດິນ ແລະ ການຈັດການດິນຢ່າງຍືນຍົງ.

ທັງນີ້, ຜູ້ທີ່ປະສົງຈະສົ່ງຜົນງານເຂົ້າປະກວດຊີງລາງວັນ ສາມາດສະໝັກໄດ້ໂດຍກົງພາຍໃນວັນທີ 10 ກັນຍາ 2021 ຜ່ານທາງເວັບໄຊ
http://www.fao.org/world-soil-day/world-soil-day-award/en/

News and Activities