ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 35/2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลธุรเพื่อธุรกิจไทยในลาว


Announce