ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เลขที่ 43/2564 เรื่อง ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสำหรับการติดตามคดีความใน สปป. ลาว


Announce