ประกาศผลพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราขทูต ณ เวียงจันทน์ ปีงบประมาณ 2564 สถานะ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 3 เครื่อง


Announce