แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ปีงบประมาณ 2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ปีงบประมาณ 2565 สถานะ ณ วันที่ 11 มกราคม 2565

Announce