ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา จากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโครงการ Thailand Scholarships (Year 2022) ให้แก่บุคคลสัญชาติลาว เพื่อศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา จากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโครงการ Thailand Scholarships (Year 2022) ให้แก่บุคคลสัญชาติลาว เพื่อศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ผู้ที่สนใจสามารถขอสมัครได้ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3quoWSL

ສະຖານເອກອັກຄະຣາຊະທູດໄທ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ປະຊາສຳພັນທຶນການສຶກສາ ຈາກກະຊວງອຸດົມສຶກສາ ວິທະຍາສາດ ວິໄຈ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ໃນໂຄງການ Thailand Scholarships (Year 2022) ໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນສັນຊາດລາວ ເພື່ອສຶກສາໃນລະດັບປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ ຫຼັກສູດນານາຊາດໃນປີການສຶກສາ 2022 ຜູ້ທີ່ສົນໃຈ ສາມາດຂໍສະໝັກທຶນໄດ້ພາຍໃນວັນທີ 18 ກຸມພາ 2022 ແລະ ສຶກສາລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່ https://bit.ly/3quoWSL

Announce