สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเผยแพร่คลิป “Amazing Thailand, Amazing New Chapters” จัดทำโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นำเสนอการพลิกโฉมการท่องเที่ยวไทย ด้วยการสร้างคุณค่าและประสบการณ์การท่องเที่ยวมิติใหม่ จากสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและแตกต่าง

Announce