เชิญชมคลิปประชาสัมพันธ์การประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก Asia-Pacific Parliamentary Forum APPF ครั้งที่ 30 ซึ่งรัฐสภาไทยจะเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-29 ตุลาคม 2565 ณ รัฐสภา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

เชิญชมคลิปประชาสัมพันธ์การประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก Asia-Pacific Parliamentary Forum APPF ครั้งที่ 30 ซึ่งรัฐสภาไทยจะเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-29 ตุลาคม 2565 ณ รัฐสภา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

https://onedrive.live.com/?authkey=%21APlaOYNcytQ2iLg&cid=D63BDECEF4D0DCF1&id=D63BDECEF4D0DCF1%21107741&parId=D63BDECEF4D0DCF1%21107587&o=OneUp

Announce