อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์มอบการสนับสนุนโครงการโรงเรียนมัธยมตอนต้นสีเขียวต้นแบบให้แก่กรมเยาวชน ศูนย์กลางซาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาว

อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์มอบการสนับสนุนโครงการโรงเรียนมัธยมตอนต้นสีเขียวต้นแบบให้แก่กรมเยาวชน ศูนย์กลางซาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาว

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นางสาวจิรัสยา พีรานนท์ อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้มอบเงินสนับสนุนโครงการโรงเรียนมัธยมตอนต้นสีเขียวต้นแบบ ให้แก่กรมเยาวชน ศูนย์กลางซาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาว จำนวน 30,000 บาท โดยมีนางปานี กินดาวง หัวหน้ากรมเยาวชน เป็นผู้รับมอบ

โครงการโรงเรียนมัธยมตอนต้นสีเขียวต้นแบบมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความรู้ให้แก่อาจารย์และนักเรียนเกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัวในโรงเรียนที่ รวมทั้งจัดทำแปลงปลูกผักสวนครัวทดลองในโรงเรียน โดยเริ่มต้นโครงการจากโรงเรียนต้นแบบและจะขยายไปยังโรงเรียนอื่น ๆ ต่อไป โดยมุ่งหวังให้สมาชิกชุมชนสามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเพื่อเพิ่มพูนผลผลิตทางการเกษตรเพื่อใช้ในครัวเรือนและเพื่อขาย ในเชิงพาณิชย์ต่อไปในอนาคต

 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มีโอกาสร่วมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนของศูนย์กลางซาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวมาอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ สนับสนุนวงออร์เคสตราเยาวชน ศูนย์พัฒนาวิชาชีพ โครงการสนับสนุนสายด่วน 1554 และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันที่จะส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและมีทักษะวิชาชีพสำหรับการพัฒนาสังคม ครอบครัว และตนเองต่อไปในอนาคต

 

ອຸປະທູດ ສະຖານເອກອັກຄະຣາຊະທູດໄທ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ມອບການສະໜັບສະໜູນໂຄງການໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນສີຂຽວຕົ້ນແບບໃຫ້ແກ່ເຍົາວະຊົນ ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ

ເມື່ອວັນທີ 24 ພະຈິກ 2022 ທ່ານນາງ ຈິຣັດສະຍາ ພີຣານົນ ອຸປະທູດ ສະຖານເອກອັກຄະຣາຊະທູດໄທ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ມອບເງິນສະໜັບສະໜູນໂຄງການໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນສີຂຽວຕົ້ນແບບ ໃຫ້ແກ່ກົມເຍົາວະຊົນ ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ຈຳນວນ 30.000 ບາດ ໂດຍມີທ່ານນາງປານີ ກິນດາວົງ ຫົວໜ້າກົມເຍົາວະຊົນ ເປັນຜູ້ຮັບມອບ.

ໂຄງການໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນສີຂຽວຕົ້ນແບບ ມີວັດຖຸປະສົງເພື່ອການເສີມສ້າງຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນກ່ຽວກັບການປູກຜັກສວນຄົວໃນໂຮງຮຽນທີ່ລວມທັງການຈັດທຳໜານປູກຜັກສວນຄົວທົດລອງໃນໂຮງຮຽນ ໂດຍເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການຈາກໂຮງຮຽນຕົ້ນແບບ ແລະ ຈະຂະຫຍາຍໄປຍັງໂຮງຮຽນອື່ນໆ ຕໍ່ໄປ, ໂດຍມຸ່ງຫວັງໃຫ້ສະມາຊິກຊຸມຊົນ ສາມາດນຳຄວາມຮູ້ໄປປັບໃຊ້ໃນພື້ນທີ່ຂອງຕົນ ເພື່ອເພີ່ມພູນຜົນຜະລິດທາງການກະເສດເພື່ອໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ເພື່ອຂາຍໃນເຊີງການຄ້າຕໍ່ໄປໃນອະນາຄົດ.

ສະຖານເອກອັກຄະຣາຊະທູດໄທ ປະຈຳ ສປປ ລາວ. ໄດ້ມີໂອກາດຮ່ວມສະໜັບສະໜູນກິດຈະກຳສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາສັກກາຍະພາບເຍົາວະຊົນຂອງສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຊັ່ນ: ກິດຈະກຳສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ແລະ ວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ,​ສະໜັບສະໜູນວົງອໍເຄສຕຣາເຍົາວະຊົນ, ສູນພັດທະນາວິຊາຊີບ, ໂຄງການສະໜັບສະໜູນສາຍດ່ວນ 1554 ແລະ ອຸປະການທາງການແພດ, ເຄື່ອງອຸປະໂພກ, ບໍລິໂພກ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂປັນຫາການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໂດຍມີຈຸດມຸ່ງໝາຍຮ່ວມກັນທີ່ຈະສົ່ງເສີມການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ເສີມສ້າງຄຸນນະພາບຊີວິດທີ່ດີ ແລະ ມີທັກສະວິຊາຊີບສຳລັບການພັດທະນາສັງຄົມ, ຄອບຄົວ ແລະ ຕົນເອງຕໍ່ໄປໃນອະນາຄົດ.
                                                   

 

Announce