ผู้บริหารโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชันแนล เวียงจันทน์ เข้าเยี่ยมคารวะ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์

ผู้บริหารโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชันแนล เวียงจันทน์ เข้าเยี่ยมคารวะ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 นพ. สมศักดิ์ ผ่องประเสริฐ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชันแนล เวียงจันทน์ พร้อมด้วย นพ. กลินท์ พนมมาศ ประธานองค์กรแพทย์ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่เยี่ยมคารวะนางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ในโอกาสวาระขึ้นปีใหม่ โดย นพ. สมศักดิ์ ฯ ได้กล่าวแนะนำการดำเนินงานของโรงพยาบาลว่า โรงพยาบาลได้เปิดให้บริการในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว มาเป็นเวลาประมาณ 1 ปี และเป็นโรงพยาบาลแรกของเครือโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ที่เปิดให้บริการในต่างประเทศ มีความพร้อมที่จะให้บริการผู้ป่วยอย่างครบวงจร และมีบริการตติยภูมิ (Tertiary Care) บริการสุขภาพเฉพาะทางครอบคลุมทุกแผนก อาทิ กุมารเวชศาสตร์ สุูตินรีเวช อายุรกรรม นรีเวช และมีแผนกศัลยกรรมเฉพาะทาง โดยโรงพยาบาลอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อรองรับมาตรฐาน Joint Commission International (JCI) ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ตามมาตรฐานวิชาชีพ

News and Activities